وقتی شما خانه ای از خود داشته باشید و موضوع استفاده از توالت فرنگی برای شما موضوعی همیشگی باشد، بهتر است کار اصولی را انجام دهید و با تخریب جزئی ساخت خود یک توالت فرنگی دائمی داشته باشید.

روش تبدیل توالت ایرانی به فرنگی با تخریب نیز خود به دو صورت انجام می شود.

روش اول اینکه به کلی ساختار توالت را تخریب کنید و با استفاده از لوله کشی مجدد توالت را نصب کنید.

در این روش باید کف توالت به کلی تا مرحله قیر و گونی ساختمان تخریب شود و دسترسی به لوله اصلی پیدا شود.

خیلی باید دقت کنید که لوله کشی اصلی آسیب نبیند تا کار سریع تر پیش برود.

به آرامی دور لوله فاضلاب توالت ایرانی را خالی کنید و حدوداً 20 سانتی متر پایین تر بروید تا اره به راحتی بتواند لوله ها را جدا کند.

از پشت سیفون توالت ایرانی باید سیفون را ببرید و با استفاده از یک تبدیل و یا به اصطلاح سوکت و دو زانو 45 دوباره اتصالات را سر هم کنید.

در این حالت اگر جا نمای دیگری برای توالت فرنگی در نظر داشته باشید، راحت تر می توانید نقشه لوله کشی را تغییر دهید.

در انتها باید کف توالت کاملاً با مصالح پر شود و با استفاده از عایق بندی مناسب توالت فرنگی نصب شود.

روش دوم تخریبی به این شکل است که تنها خود توالت ایرانی را خراب می کنید و بر روی لوله ورودی که روی سیفون توالت ایرانی قرار گرفته با استفاده از یک سوکت لوله ای اضافه می کنید.

سپس کف توالت ایرانی را کاملاً با مصالح پر کرده و وقتی سطح صاف شد، توالت فرنگی را روی آن کار می کنید.