نم و رطوبت در ساختمان نوعاً از یکی از این سه منبع نشئت می‌گیرد:

باران یا آب زیرزمینی

به عبارت ساده، این آب بیرون است که راه خود را به درون ساختمان باز می‌کند. بدون تمهیدات مناسب از قبیل عایق کاری، قیر گونی یا ایزوگام مناسب ممکن است آب راهش را به ساختمان شما پیدا کند. در صورتی که این مسئله در مورد ساختمان شما نیز صادق است می توان به اقدامات لازم برای رفع نم ناشی از این علت پرداخت.

منابع رطوبتی داخلی

گاهی اوقات آب در ساختمان ما به وجود می‌آید یا در آنجا ایجاد می‌شود. چنین منابعی می‌توانند شامل دوش حمام، پخت‌وپز، مرطوب کننده‌ها و حتی رطوبت از بتون‌های تازه ساز باشند. رفع نم ناشی از موارد معمولا ساده است و شاید حتی نیاز به استفاده از خدمات رفع نم و رطوبت شرکت های خدماتی نداشته باشد.

ورود هوای مرطوب از طریق تهویه هوا

در هوای گرم، ما اغلب پنجره‌های ساختمان خود را باز می‌کنیم تا به تهویه هوا کمک کنیم. با این حال، وقتی هوای مرطوب و بیرونی را در ساختمان خنک خود رها می‌کنیم، می‌تواند روی دیوارها و طبقات اثر بدی داشته باشد.