نحوه عایق رطوبتی قیرگونی مخصوص سرویس بهداشتی

قیروگونی سرویس ها بهتر است در دو مرحله انجام شود. مرحله اول دیوارها مرحله دوم کف :نظر باینکه معمولاً کاشی کاری دیوار سرویس ها را قبل از فرش کف انجام می دهند چناچه قیروگونی کف نیز همزمان با قیروگونی دیوارها انجام شود در موقع کاشی کاری و عبور و مرور کارگران از روی کف ناچاراً قیروگونی آسیب دیده و سوراخ می شود و در نتیجه موقع فرش کف دوباره باید این قیروگونی با دولایه قیر و یک لایه گونی تجدید شود. برای جلوگیری از این دوباره کاری بهتر است ابتدا دیوارها را قیروگونی نموده و حداکثر این قیروگونی را تا ۱۰ سانتیمتر روی کف ادامه می دهیم و بعد از اجرای کاشی کاری دیوارها و بلافاصله قبل از فرش کف نسبت به قیروگونی کف اقدام نموده و فوراً فرش کف را شروع می نماییم. بهتر است قیروگونی کف سرویسها در دو لایه گونی و سه لایه قیر انجام شود و پس از اجرا حتماً بوسیله آب بستن در محل از غیرقابل نفوذ بودن آن مطمئن شویم. اگر قیروگونی کف را همانطوریکه در بالا اشاره شد بعد از کاشی کاری دیوار انجام می دهیم باید حتماً قیروگونی کف زیر قیروگونی که از دیوار روی کف آورده ایم قرار گیرد و باید حتماً به وسیله قیرداغ این دو لایه به همدیگر بچسبد.در موقع قیروگونی کف باید دقت شود تا محل کف شور کاملاً آب بندی شده و در صورت امکان این قیروگونی داخل لوله کف شور قرار گیرد که در این صورت می باید لوله کف شور به اندازه کافی بزرگ باشد تا هم قیروگونی و هم کف شور را در خود جا دهد.فرش کف:چنانچه کف دارای شیب باشد یعنی اگر در کف سرویس بهداشتی کف شور کار گذاشته باشند محل سرویس را باید با کف پوشهایی که ابعاد کوچکتر باشد فرش نمائیم. این ابعاد بستگی به بزرگی و کوچکی سرویس دارد زیرا با قطعات بزرگ مثلا ۳۰×۳۰ نمی توان شیبهای لازم را در مکانهای کوچک اجرا نمود ولی چنانچه کف سرویس دارای شیب نباشد می توان برای فرش آن از هر اندازه کف پوش استفاده نمود مانند سرامیک، موزائیک، سنگ، کاشی های مخصوص کف، این نوع کاشی ها باید اولاً مقاوم بوده و در ثانی لیز نباشند.